Kilpailuttaminen

PK-yrityksen kilpailutusprosessi eroaa merkittävästi suuryritysten ja julkishallinnon vastaavista


Julkisuudessa on usein esillä julkishallinnon byrokraattistakin byrokraattisemmat kilpailutusprosessit. PK-yrityksissä kilpailuttaminen on merkittävästi epämuodollisempaa ja henkilökohtaisempaa.

Ingman Salmu Consulting Oy tarjoaa apua kilpailuttamiseen. Voimme osallistua kilpailutusprosessin läpivientiin, mutta tarjoamme myös tehokasta kilpailutuskoulutusta (3h) 👇 josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.
Kilpailutuskoulutus (3h 500€)


Kilpailutuskoulutuksemme on todellinen pikakurssi PK-yritysten palvelujen kilpailuttamiseen. Käymme kolmen tunnin aikana läpi tarkeimmät kilpailutuksen elementit. Kilpailutuskoulutuksen jälkeen asiakas ymmärtää, miten kilpailutusprosessiin tulee valmistautua, mitkä ovat kilpailutuksen kolme T:tä, miten itse kilpailuttaminen tulee suorittaa ja miten kilpailutusprosessi viedään päätökseen.
Kaikki on palvelua


Nykyään on vaikeaa ostaa mitään, minkä mukana ei seuraa palvelua. Maailma on siirtymässä palvelusidonnaisiin liiketoimintamalleihin ja se asettaa omat vaatimuksensa kilpailuttajalle. Palvelusidonnaisessa myynnissä tarjoajat pyrkivät, kilpailuttajan toiveista huolimatta, myymään omia palvelutuotteitaan, jotka tarkoituksellisesti on rakennettu eroamaan kilpailijoiden vastaavista. Kilpailuttajan onkin kyettävä tunnistamaan palveluiden yhtenäisyydet ja kyettävä määrittämään eroavaisuuksien tuottama lisäarvo.

Hintavertailu ei ole kilpailuttamista


Kilpailuttamisessa on aina mukana tietyt elementit. Kilpailutukseen on esimerkiksi suositeltavaa etsiä vähintään kolme palveluntarjoajaa. Mikäli tarjoajia on vain yksi tai kaksi, ollaan suoraan valintatilanteessa. Valintatilanteessa vertaillaan kumpi tarjokkaista on yritykselle parempi. Valintatilanteessakin voi toki yrittää kilpailuttaa, mutta onnistumisen mahdollisuudet ovat pienemmät kuin jos prosessissa on mukana useampi tarjoaja.

Miten hyvä kilpailuttaja toimii?Hyvä kilpailuttaja toimii tavoitekeskeisesti ja muuttaa toimintaansa aina kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Kanssakäyminen on neuvottelukumppania arvostavaa, mutta varsinaisessa päätöksenteossa tukeudutaan ensisijaisesti kylmiin faktoihin.

Hyvä kilpailuttaja on prosessin jälkeen puheväleissä myös kilpailutuksen hävinneiden osapuolien kanssa ja antaa heille rakentavaa palautetta. Palautepyynnön saaminen onkin eräs onnistuneen kilpailutuksen tunnusmerkeistä.

Yhtenä vuonna kilpailutuksen hävinnyt osapuoli saattaa hyvinkin olla toisena vuotena varsin potentiaalinen toimittajakandidaatti, joten laadukkaasti toteutettu kilpailutus on myös tulevaisuuteen panostamista.

Varsinaisessa päätöksenteossa on PK-yrityksessä paljon enemmän vapauksia kuin julkisen sektorin tai suuryritysten hankinnoista puhuttaessa. Se on hyvä asia, mutta tunteen ei saa antaa vielä liiaksi. Luvut on purettava auki ja asetettava oikeaan kontekstiin. Tärkeintä on, että kilpailutuksen lopputulos palvelee sille asetettuja tavoitteita.

Ingman Salmu Consulting Oy on kilpailuttamisen osaaja, jonka toimiviksi todennetuilla menetelmillä yrityksesi voi saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.


Ota yhteyttä


Kun tarvitset tueksesi vahvaa liikeenjohdon konsultointiosaamista, ota yhteyttä meihin. Täältä löydät ajantasaiset yhteystiedot »
© Ingman Salmu Consulting Oy, 2019
Kotisivut teki
SAKO